Forurening

Forurening

Tag Trigon med på råd i din forureningssag. Vi sørger for undersøgelser, prøvetagninger og analyser, og vi afklarer omfanget af forureningen. Vi vejleder og rådgiver dig, så du altid er på sikker grund.

Vi fjerner gamle olietanke. Vi renser forurenede grunde og sørger for, at jorden bliver bortskaffet på en miljømæssig korrekt måde.

Ved forureningssager er en tæt dialog med relevante myndigheder en forudsætning for de nødvendig tilladelser til bygge- og anlægsarbejder. Vi har mange års erfaring fra branchen, og vi kan hjælpe med dialogen med myndighederne på et tidligt tidspunkt i planlægningsfasen.

Jordhotel

I forbindelse med forureningssager har vi eget jordhotel, hvor vi på en sikker måde kan håndtere dit forurenede jord

Se www.jordhotelfrederikshavn.dk