Havnebyggeri

Havnebyggeri

Anlægsarbejder under vand er et af Trigons specialer. Vores omfattende ekspertise og knowhow kommer kunderne til gode under alle former for havnebyggerier.

  1. Havnemoler
  2. Kajanlæg
  3. Lystbådehavne
  4. Broklapper
  5. Træbroer
  6. Specialfunderinger
  7. Spunsvægge
  8. Pæleramninger

Kystsikring
I Trigon har vi stor erfaring med aktiv kystsikring. Vi har materialerne og materiellet til omfattende sandfodringer ved truede kyster. Vi anlægger også passiv kystsikring i form af eksempelvis bølgebrydere.

Kontakt os og få en snak om netop din opgave eller dit projekt.