Kloak

Kloak

Trigons autoriserede kloakmestre sikrer dig, at du altid får et produkt, der lever op til de gældende regler og normer. Vi er tilsluttet den uvildige kontrolinstans Byggeriets Kvalitetskontrol – det tidligere Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

En omhyggelig hygiejne ved omgang med spildevand er nødvendig for at sikre mod sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Vi har desuden indført vaccinationsprogram for blandt andet hepatitis (leverbetændelse) for alle medarbejdere, der udfører kloakarbejder.

Trigon udfører alle typer kloakarbejder.

 • Nedsivningsanlæg
 • Minirenseanlæg
 • Dræn
 • Afløbsinstallationer
 • Nyanlæg
 • Renoveringsopgaver
 • Indvendige kloakker
 • Store udvendige afløbssystemer
 • Separering af regnvand og spildevand
 • TV-inspektion af ledningsstræk
 • Punktrenovering af defekte kloakledninger
 • Vandledningsarbejder

Kontakt os og få en snak om netop din opgave eller dit projekt.