Veje

Veje

Trigon har styrken til klare store offentlige vejanlæg. Vi råder over en moderne og effektiv maskinpark, der gør os i stand til at løse alle typer opgaver hurtigt og effektivt inden for veje, cykelstier og fortove.  

Byggemodninger

Jord-, kloak- og belægningsarbejde. Trigon klarer alt anlægsarbejde i forbindelse med byggemodning af nye bykvarterer.

Grønne områder

Vi plejer og vedligeholder haver og grønne områder for private, virksomheder og institutioner.

Arbejdet kan omfatte:

  • Rydning af beplantning
  • Udarbejdelse af plantelister og haveplaner
  • Plantearbejde
  • Træfældning af små og store træer
  • Beskæring af træer