Trigon har opført Hospice Vangen i et OPP med Region Nordjylland.
Trigon har opført Hospice Vangen i et OPP med Region Nordjylland.

Offentligt Privat Partnerskab

Et offentligt-privat partnerskab (OPP) betegner en samarbejdsmodel, hvor den offentlige og den private part indgår et samarbejde om alt fra etablering/renovering til drift og vedligeholdelse af et byggeri samt finansiering. Trigon er aktuelt OPP-partner i Hospice Vangen i Nørresundby.

I et offentlig-privat partnerskab integreres finansiering, design og etablering af et anlæg eller en bygning samt fremtidig drift og vedligeholdelse. Formålet er at opnå bedre totaløkonomi og en bedre risikodeling.

OPP-konstruktionen betyder, at den offentlige partner, typisk en kommune, indgår én kontrakt med et OPP-selskab, som er ansvarlig for alle dele af kontrakten. I et OPP står den private part for finansieringen af projektet og er ligeledes ejer af aktivet. Bygningsaktiver overdrages som regel til kommunen efter kontraktens udløb mod en slutbetaling.

OPP-konceptet letter ikke kun finansieringen, det forventes også at føre til et byggeri af højere kvalitet. Når drift og vedligeholdelse de næste 25 år er en del af den samlede kontrakt, har den private part en naturlig interesse i at vælge de bedste materialer, så der bliver mindst mulig vedligeholdelse.