Børnehuset Mælkevejen er taget i brug

 
140 glade børn, deres forældre samt medarbejdere nyder nu dagligdagen i deres helt nye energirigtige institution, der er bygget ud fra gennemtænkte pædagogiske tanker

Når man træder ind i Børnehuset Mælkevejen er det svært at forestille sig, at så mange børn og voksne har deres daglige gang i huset. Du kan ikke høre børnene!: - Jeg er en gammel rotte i faget og har døjet med min del af støjfyldte institutioner. Men det var faktisk sådan, da jeg trådte ind i huset her for første gang, så tænkte jeg, ”hvor dælen er børnene henne, jeg kunne ikke høre, hvor de var”, fortæller Linda Heidemann, dagtilbudsleder i Frederikshavn Vest, da talen falder på indeklima og arbejdsmiljø i deres nye institution.

- Lydniveauet er helt fantastisk. Det er dejligt ikke behøve at råbe for at blive hørt, selv når mange mennesker er samlet, som f.eks. til forældremøder, siger Linda Heidemann.

Birthe Dunk, daglig pædagogisk leder i Børne-huset, supplerer: - Normalt kan man ikke have børn løbende inde huset pga. af larmen, men i det store aflange gangareal vi har fået, er det muligt. Her kan de løbe rundt, og fordi akustikken er så god, bliver det leg og ikke larm. Børn på fire år kan godt lide at løbe rundt og bruge kroppen, så den mulighed er vi rigtig glade for.

Leger på tværs af alder

De store lyse rum, klare skønne farver på glas og andet fast interiør, de store vinduespartier med masser af lys og solskin skaber en dejlig atmosfære i børnehuset. Som Linda siger: - Det er fedt med de store vinduer. Børnene kan se livet udenfor, når de sidder i vindueskarmene og leger.

Børnehuset Mælkevejen er bygget ud fra de pædagogiske tanker, der tager udgangspunkt i det enkelte barn og den udvikling, det har nået. Trigon har netop leveret en færdig institution, der lever fuldt ud op til de pædagogiske ideer. Det er Tegnestuen LBB3, der har tegnet og indrettet huset.

Birthe Dunk har været med fra begyndelsen af projektet, hvor det netop kun var tankerne om den perfekte børnehave, der blev drøftet. Hun fortæller, at udgangspunktet blandt andet var, at børnehuset skulle være et åbent hus med mulighed for at lege på tværs af aldersgrupper: - Der skal være en rød tråd igennem hele børnehaven fra 0 år til skolestart. Vuggestuebørnene begynder i den ene ende af huset, og som man kommer længere op gennem huset, bliver børnene ældre. Det åbne hus skaber muligheden for, at de børn, der er lidt fremme i skoene, kan gå ind og være med hos de lidt større børn, forklarer Birthe Dunk.

Åbent hus med muligheder

- Det er lidt unaturligt for os herhjemme med et åbent hus og muligheden for at lege på tværs, mener Linda Heidemann. Hun fastslår dog, at pædagogerne er med til at vurdere barnets udvikling, så der ingen tvivl er, om de er parate til de nye udfordringer med de lidt ældre børn.

I Børnehuset Mælkevejen er børnenes sikkerhed det vigtigste. Når alt er nyt og virkeligheden udspiller sig, er der derfor altid plads til små justeringer. Det meget åbne hus blev f.eks. for meget for pædagogerne i vuggestueafdelingen, der fandt ud af, at de små meget nysgerrige og kravlende udbryderkonger, der ikke er parate til leg med de større børn, ikke var sådan at stoppe med afskærmning af kun stole og plastikmadrasser. Der er derfor aftalt mere holdbare løsninger med Trigon til at holde dem på vuggestueområdet.

Alle er et team

- Hele huset arbejder sammen som et team. Vi er en stor personalegruppe og i fællesskab kan vi rigtig meget, derfor har alle fået lov til at byde ind med nogle ideer til det daglige arbejde. Nogle medarbejdere er gode til sprog, andre til kreative fag med mere, så alles talenter kommer i spil på denne måde, forklarer Birthe Dunk.

Institutionen var indflytningsklar i februar 2013. Nu glæder personale og børn sig blot til at resten af legepladsen, der pga. frosten har ladet vente på sig, bliver helt færdig, så de kan komme i gang med at udleve endnu flere af de pædagogiske tanker, der ligger bag projektet. Der er, både for de små vuggestuebørn og de store børnehavebørn, skabt både en stille legeplads og en action legeplads alt efter barnets behov.

Tæt og energirigtig børneinstitution

Energivenlige betonløsninger, solceller på taget og optimal isolering har givet Børnehuset Mælkevejen et energikoncept, der lever op til de klimavisioner, der ellers først skal være implementeret i 2020: – Hvorfor vente til 2020, når vi er i stand til at leve op til visionen allerede i dag, siger Jacob Beck, projektansvarlig hos Trigon.

Alle udbudskrav til lyd, akustik, indeklima og energiforbrug er overholdt eller forbedret. Der er lagt vægt på et tungt indvendigt byggeri af hensyn til indeklima og lydforhold. Der er f.eks. brugt højisolerede betonelementer, der giver lavt varmetab og en tæthed i det færdige byggeri, der er tre gange så god, som det krav, der er til byggeri i år 2020. Det betyder bedre komfort og indeklima, forklarer Jacob Beck.

På taget har Trigon anbragt et solcelleanlæg på ca. 334 m2 med en årlig produktion på ca. 50.000 kwh, hvilket vil dække forbruget i børnehaven. Samtidig bliver returvarmen fra fjernvarmen udnyttet optimalt til opvarmning af huset.

Lys og børnevenlig indretning

Tegnestuen LBB3 har tegnet og indrettet børnehuset. De siger om projektet: - Det har været en spændende proces, og vi oplever det som et privilegium at være formgivere på så stor en institution til 150 børn.

- Det har fra start af været vigtigt at give både børnene og de ansatte gode rammer, som opleves trygge, fleksible, funktionelle og inspirerende. Mulighed for kig fra rum til rum og rig mulighed for at følge med i de udendørs aktiviteter var ligeledes parametre, som vi ønskede at inddrage i byggeriet. Vi er meget glade for brugernes reaktion efter indflytningen, siger rumdesigner Hanne Lind-Bonderup fra Tegnestuen LBB3.

Tekst og billeder: Mette Byrgesen Jensen