Frederikshavn Boligforening til Energi Temadag

Ejendomsfunktionærer, teknikere og ledere fra Frederikshavn Boligforening var til Energi Temadag om alternative energimuligheder ved renovering og nybygning

- Det var en super dag, hvor vi kunne mærke, at der var brugt tid og kræfter på, at det skulle blive en udbytterig dag for os. Det var dejligt, at det ikke var en lang stor salgstale for Trigons arbejde men en faglig vurdering af de forskellige energiformer og muligheder, der findes på markedet. Samtidig var der et tilpas højt fagligt niveau, hvilket er vigtigt for at fastholde interessen hos vores medarbejdere, som har et vist kendskab til teknik i forvejen, siger driftschef, Jesper Nymark, Frederikshavn Boligforening.

Frederikshavn Boligforenings hovedbestyrelse vedtog den 26. januar 2012 en Energipolitik, hvor det bl.a. fremgår, at alle ansatte i Boligforeningen skal være med til at tænke grønt og komme med ideer og forslag til energiforbedringer i samtlige af boligforeningens afdelinger. Der står også, at ved nybygning og renovering skal boligforeningen tilstræbe sig energiklasse 2020, der medfører en del alternative energiformer, som f.eks. jordvarme, solceller, varmepumper, solfangere etc. 

Vigtig viden for medarbejderne

Besøget i Trigons energineutrale bygning på Knivholtvej torsdag den 18. april 2013 var netop et led i Frederikshavn Boligforenings energipolitik: - Det er vigtigt, at vores ansatte ved noget om disse alternative begreber og muligheder. Vi samarbejder bl.a. med Trigon om vores EnergiSkole projekt og renoveringen af Højbo på Borgmester Hassingsvej, og i den forbindelse har vi haft mange møder om bl.a. alternative energiformer. Vi har fundet en vis tryghed i, at Trigon har arbejdet med disse ting igennem en årrække og derved også har afprøvet tingene i praksis, f.eks. i deres egen energineutrale bygning, fastslår Jesper Nymark.

Efter timers gennemgang af de forskellige alternative energiløsninger, frokost og diskussion blev boligforeningens medarbejdere vist rundt i Trigons hus på Knivholtvej, hvor de kunne se de forskellige løsninger og muligheder fungere i virkeligheden.

Alle kan komme på besøg

- Vi har mange foreninger, klubber og arbejdspladser, der kommer på besøg hos os og får en gennemgang af de forskellige alternative energiløsninger, der eksisterer i dag. Vi er så heldige at have en fuldstændig energineutral bygning, hvor folk kan se de forskellige muligheder ”en til en”, siger administrerende direktør Karl Erik Slynge, Trigon.

Under boligforeningens besøg var der et ret højt fagligt niveau på oplægget, men sådan er det ikke altid: - Vi ser disse besøg hos os, som en mulighed for at få folk i tale omkring de alternative løsninger. Derfor er vi også åbne for besøg fra alle, der kunne have en interesse, og vi lægger naturligvis niveauet efter behov, fortsætter Karl Erik Slynge.

Ugen forinden havde Trigon f.eks. besøg af Y's Men's Club Frederikshavn. 
 

Læs mere om Trigons energineutrale bygning her.

Tekst og billeder: Mette Byrgesen Jensen