Mælkevejen officielt indviet

Solen skinnede fra en skyfri himmel, da Børnehuset Mælkevejen blev officielt indviet torsdag den 6. juni med gæster, taler, flag på bordene og en lille ispind til dessert

Børn og voksne har godt nok boet i børnehuset siden 1. februar. Alligevel blev det i årets første sommermåned den officielle indvielse fandt sted. Man havde valgt at vente til sneen og frosten var væk, den store legeplads helt parat, samt græsset vokset op og slået for første gang. Det hele faldt i hak torsdag den 6. juni med dejligt sommervejr og en netop nyslået græsplæne.

Der var gæster fra kommunen, forældre og naboer, alle inviteret på besøg og rundvisning i den nye og unikke børneinstitution, Børnehuset Mælkevejen: - Det er med stolthed, vi i dag viser vores færdige børneinstitution frem, sagde dagtilbudsleder Linda Wormstrup Heidemann i sin takketale til alle, der har været involverede i processen. Sammenlægning af tre institutioner til et stort børnehus på Peter Wesselsvej i Frederikshavn. Et hus der i dag rummer 140 børn og er bygget ud fra gennemtænkte pædagogiske principper.
- Processen har været lang, indrømmede hun, men slog fast at resultatet af anstrengelserne, som gæsterne kunne se på denne dag, bestemt havde været det hele værd. Det ville gæsterne også få at se på rundvisningen gennem huset.

Eventyrligt navn

Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget, Christina Lykke Eriksen, var næste taler. Hun fortalte, at hun fik associationer til Peter Pan og eventyr, når hun tænkte på institutionens navn og indretning, samt grundprincipperne i det daglige pædagogiske arbejde.
Projektingeniør Jacob Beck fra Trigon, beskrev i korte træk, hvad der gjorde selve bygningen unik: - Et solcelleanlæg på taget, gør institutionen selvforsynende. Vi skal bare have Sara i køkkenet til at skrue lidt ned for forbruget, sagde han bl.a. med et smil.
I selve byggeriet er der brugt højisolerede betonelementer, der giver lavt varmetab og en tæthed i det færdige byggeri, der er tre gange så god, som det krav, der er til byggeri i år 2020. Returvarmen fra fjernvarmen bliver genbrugt og løber gennem huset til opvarmning.


Sidste taler var rumdesigner Hanne Lind-Bonderup fra Tegnestuen LBB3, der har tegnet og indrettet børnehuset. Hun forklarede, at det havde været en spændende proces at være formgivere på så stor en institution. Hun var meget spændt på en rundvisning og appellerede til, at de alle på tegnestuen måtte komme forbi en dag til deres helt egen indvielse.

Legehuse fra Trigon

Efter de fine taler og inden den tredelte rundvisning i huset, som for alles vedkommende skulle slutte af på legepladsen, takkede Linda Wormstrup Heidemann for de fine gaver til institutionen. Udover nogle frugttræer var alle gaver tiltænkt børnene. Projektingeniør Jacob Beck fra Trigon havde foræret institutionen to nye legehuse, hvilket nær havde kostet ham en skideballe fra dagtilbudslederen. Legehusene var i samlesæt og lagt lige uden for hovedindgangen. Kommentaren da Jacob Beck nåede frem til dagens arrangement var: ”Jeg troede, I havde ryddet op”!

Billedtekster:
1. Linda Wormstrup Heidemann, dagtilbudsleder, bød velkommen til fremvisning af den nye energirigtige børneinstitution på Peter Wesselsvej. Til højre i billedet daglig pædagogisk leder Birthe Dunk
2. Gæsterne blev vist rundt i hele huset
3. Børnene legede på den nyanlagte og færdige legeplads.
4. Børnene havde flag på bordene og fik is for at fejre indvielse dagen