Trigon producerer nu CE-mærket stål

A/S Trigon Smedeafdeling er den 20. juni blevet certificeret til at kunne CE-mærke stålkomponenter til byggerier, sådan som det er kravet fra den 1. juli 2014


Senest 1. juli 2014 skal stålkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret til bygge- og anlægssektoren. A/S Trigons Smedeafdeling har som en af de første mindre smedeafdelinger i Nordjylland taget konsekvensen og har ladet sig certificere for at kunne leve op til de gældende lovkrav.

- De produkter, vi leverer nu, er ikke nødvendigvis bedre kvalitet end det, vi tidligere leverede til vores kunder. Vores smedemester, Thomas Houtved Kristiansen, har altid haft store kvalitetskrav. Det, at vi nu er godkendte, betyder, at vi med vores kvalitetssikringssystem sikrer, at vi bl.a. har styr på alle underleverandører, alt bliver produceret efter eksisterende beregninger og godkendte svejseprocedurer, og alle på værkstedet har opdaterede og relevante svejsecertifikater. Der bliver ikke gået på kompromis med kvaliteten og dokumentationen undervejs lige fra tilbudsgivning til levering og montage af produkterne, forklarer adm. direktør i Trigon, Karl Erik Slynge.

Lang og udfordrende proces
CE-mærkning på stålkomponenter er et fælles europæisk garantistempel for at kravene til sikkerhed, sundhed og miljø bliver overholdt, når man producerer stålkomponenter til byggerier. CE-mærkningen viser derfor, at produktet er produceret i henhold til gældende EU regler.

For smedemester Thomas Houtved Kristiansen virkede udsigten til en CE godkendelse i første omgang som ”en stor mundfuld”, da der er store krav til sporbarhed, dokumentation og papirarbejde. Trigon valgte derfor at udpege et team bestående af to personer fra administrationen, Peter Mark Ottesen-Mikaelsen og Mette Byrgesen Jensen, der skulle hjælpe Thomas med at omsætte kravene i standarderne til de rette dokumenter og procedurer ude i smedeafdelingen. 

En del mere papirarbejde
- I selve fremstillingen af produkterne er der ikke de store ændringer i forhold til, hvordan vi tidligere arbejdede i smedeafdelingen. Der er lidt flere papirer, der skal udfyldes til hver produktion, bl.a. skal flere specifikationer fremgå af de arbejdstegninger, der kommer ud i værkstedet, samt den arbejdsseddel, der ligeledes følger med. Der er langt større krav til dokumentation, sporbarhed og kontroller. Derfor er de lange arbejdsdage, bestemt ikke blevet færre, forklarer Thomas Houtved Kristiansen.

Ifølge Trigons adm. direktør Karl Erik Slynge skal systemet nu indarbejdes godt og grundigt i smedeafdelingen. Det har været en lang og ikke omkostningsfri proces at nå til selve godkendelse og nu ligger et stort arbejde foran med at få alle procedurer og processer til at sidde på ryggraden. 

Virksomheden har fået et løft
- Nu kan vi levere et CE-mærket produkt, der lever op til alle lovmæssige krav og standarder. Kravet er så nyt, at der er mulighed for, at det tager lang tid, inden det er fuldt ud implementeret hos alle – smedeafdelinger, såvel som rådgivere og bygherrer. Men vi er trods det, glade for at vi kan være med fra begyndelsen, siger Karl Erik Slynge.

Når loven er trådt i kraft den 1. juli 2014 kan det have stor betydning for en ikke certificeret smedeafdeling, hvis arbejdet er udført og rådgiver pludselige spørger om dokumentation, der ikke findes. I yderste konsekvens, kan man blive bedt om at fjerne de ulovlige komponenter og erstatte dem med nye lovlige.

Fakta
For at blive certificeret til at CE-mærke stålkomponenter til byggeriet, kræver det bl.a. at:

Svejserne har gyldige svejsecertifikater

Vi arbejder efter svejseprocedurer (WPS)

Svejsearbejdet er planlagt af en godkendt svejsekoordinator

Der er sporbarhed på materialer

Der er kvalitetsstyringen efter DS/EN 1090-1/2 og DS/EN 3834

A/S Trigon Smedeafdeling har samtidig med godkendelsen til CE-mærkning efter DS/EN 1090-2 til EXC 2 fået smedeafdelingen godkendt i henhold til ISO 3834-3, hvor der er fuldstændige kvalitetskrav. Det betyder derfor, at vi er godkendte til at arbejde med alle former for svejsninger generelt. 

Læs mere om certifikaterne her