Projekter Trigon Fonden støtter

Nedenfor ser du en liste med eksemplar på projekter, der gennem tiden har fået støtte af Trigon Fonden. 

25.000 kr. til forskning i bivirkninger ved kemoterapi
Forsøg skal forhindre livstruende påvirkning af hjertet ved kemoterapi.

Den grønne energi fik studiestøtte fra Trigon Fonden
Et internationalt netværk samt ekstra og anderledes undervisning fik Mathias med hjem fra UC Berkeley i Californien.

Motion på recept
Forskning viser, at fysisk træning påvirker prognosen for prostatakræftpatienter positivt.

Trigon Fonden giver 50.000 kr. til Scleroseforskning
Mennesker producerer selv proteinet interferonbeta, og dette projekt undersøger, hvilken rolle proteinet spiller for udviklingen af sygdommen sclerose.

25.000 kr. til anti-østrogen resistent brystkræft forskning
Projektet bidrager med ny viden til at finde nye målrettede og effektive behandlinger til patienterne ude i klinikkerne.

De Frivilliges Hus i Danmarksgade 12, Frederikshavn
Trigon Fonden har foræret huset til de frivillige i Frederikshavn Kommune, og Trigon har renoveret de gamle banklokaler, så de er blevet et egnet hus for det blomstrende frivillige liv.