Grøn profil synlig med bæredygtigt anlæg på Skagen Havn

På havnen i Skagen skal den nybyggede redningsstation bidrage til lokalsamfundet med en bæredygtig bygning, fremtidens energiløsninger og et hyggeligt havnemiljø

Når Skagen Redningsstation står færdig i begyndelsen af 2016, kan bygherren, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, fremvise et byggeri, der lever op til nogle gode fremtidssikrede bæredygtigheds-normer og gældende energikrav. Mange af fremtidens gode energiløsninger er tænkt ind i byggeriet af den nye redningsstation på Skagen Havn.

- Vi er forpligtiget til at bygge på en bæredygtig social, økonomisk og miljømæssig måde, når vi bygger nye bygninger i forsvaret, siger projektleder Christian Heidemann fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Fokus på bløde værdier
Christian Heidemann fortsætter: - På Skagen Redningsstation bygger vi derfor efter bæredygtigheds-certificeringsordningen, DGNB, der er en standard tilpasset danske vilkår.
Standarden, DGNB, lægger op til, at man kan til- og fravælge nogle forskellige kriterier, der bl.a. gør bygningen mere værdifuld på flere af de bløde værdier.
- Det betyder blandt andet, at vi skal ende ud med et sundt byggeri, hvor der er taget hensyn til brugernes komfort og deres behov, samt billigere driftsomkostninger, fortæller Christian Heidemann.

Mange miljørigtige tiltag
I DGNB-certificerings-ordningen kan man bygge efter en standard for guld, sølv eller bronze. Der er i projektet på Skagen Redningsstation valgt sølv: - I første omgang gik vi efter et bronze-byggeri, fortæller Christian Heidemann og fortsætter: - Det er ændret til sølv, fordi vi f.eks. har valgt at bruge miljøcertificeret træ og materialer, vinduer med bedre isolering, samt et udbygget CTS system, der f.eks. styrer både ventilation, varmtvandsbrug og belysning. Desuden udnytter vi varmen fra jorden fra dybe vertikale jordboringer og benytter en effektiv varmepumpe.

Første DGNB projekt i området
Det er entreprenørvirksomheden A/S Trigon, der bygger Skagen Redningsstation for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Projektet er det første nord for Frederikshavn, der er bygget efter DGNB principperne. DGNB-ordningen er særlig karakteriseret ved, at systemet ser på alle bæredygtighedsaspekter, når et projekt skal analyseres - både det sociale, det økonomiske og det miljømæssige. Styrken ved DGNB er blandt andet dets evne til at tilpasse sig fremtidens tekniske og samfundsmæssige udvikling.

Udstilling af energiløsninger
DGNB rummer stor metodefrihed, så der er plads til at bruge egne kreative og innovative tiltag og idéer inden for systemets rammer. Derfor er det brugbart i et projekt som Skagens Redningsstation, der meget gerne skal munde ud i et byggeri, der kan bruges som et udstillingsvindue med fremtidens energiløsninger, der kan tiltrække både lokalbefolkningen, turister og skoleklasser.

Årligt regner Christian Heidemann med, at der kommer 1.200-1.300 besøgende på redningsstationen, samt en stor del rundvisninger fra forskellige skoleklasser: - Vi håber, at lokalbefolkningen og turisterne kan få glæde og gavn af bygningen og arealet omkring den i dagligdagen. Derfor satser vi også på en overdækket bænk med udsigt over vandet, offentlige toiletter, samt tilgængelig nødtelefon og hjertestarter på området, fortæller Christian Heidemann.

Med kunstneriske tiltag
Den ny redningsstation på Skagen Havn bliver på ca. 500 m2, fordelt på 200 m2 til bådhal, samt 300 m2 indrettet til personalefaciliteter, med bl.a. vagtrum samt kontor for stationslederen, bade- og omklædningsfaciliteter, møderum, teknikrum, samt kørestolstoilet med udvendig offentlig adgang. Arealet omkring redningsstationen bliver udvidet med ny spuns ud mod havnebassinet, samt en ny spunset pier, hvor stationens store redningsbåd bliver placeret.

Bygningen bliver desuden med kunstneriske tiltag, da kunstner Peter Martensen skal levere et stort kunstværk på 3 x 4 meter til bådhallen. Det bliver muligvis sådan, at offentligheden kan følge tilblivelsen af kunstværket. Peter Martensen overvejer at arbejde i åbent værksted.

Læs mere om DGNB på www.dk-gbc.dk