Byggeriets bidrag til bæredygtige løsninger

Trigon er med i Dansk Byggeri’s første pjece om byggeriets bidrag til bæredygtige løsninger. Pjecen har særlig vægt på klima, energi og bæredygtighed.

Da byggebranchen er en vigtig spiller, når det kommer til at imødegå globale klimaforandringer, er Dansk Byggeri gået med i et internationalt samarbejde, der skal sætte energieffektivt byggeri på klimadagsordenen. 

- Byggebranchen er en af de brancher, der både nationalt og globalt er en afgørende faktor for at indfri de klimamål, der er opstillet. Det nye samarbejde er et vigtigt skridt i den rigtige retning, for vi tror på, at vi kan opnå mere ved at arbejde sammen i stedet for hver for sig, siger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen. 

For byggeerhvervet handler det om at blive så dygtige som mulige i forhold til at levere løsninger. Der vil særligt være fokus på følgende hovedområder: 

  • Energioptimerede bygninger 
  • Et bæredygtigt byggeerhverv 
  • Klimatilpasning 
  • Forsyningssikkerhed

Ifølge Dansk Byggeri, så har danske byggevirksomheder allerede i dag en lang række produkter og services, som kan vise vejen frem. Virksomheder, som kan finde svar på klimaudfordringerne, producenter, som udvikler produkter til at mindske energiforbruget i bygninger, og medlemmer, som fokuserer på genanvendelse og genbrug af materialer. 

I første udgave af pjecen ”Klima, energi og bæredygtighed”, der giver overblik virksomheder med bæredygtige løsninger, deltager Trigon. Læs pjecen her