1730 meter diger klar til kamp mod oversvømmelse

En længe ventet afskærmning mod oversvømmelse er på plads ved Elling Å, hvor der er etableret 1730 meter diger

I efteråret 2014 blev 25 huse ved Vestergårdsvej og Tuenvej i Elling oversvømmet af vand fra Elling Å. Åen var løbet over sine bredder på grund af længerevarende intens regn. Det førte til en ophobning af vand på området, på 6 millioner kubikmeter vand. Vandet var svært at komme af med. Folks kældre blev oversvømmet, asfalten på vejene ødelagt og hullerne blev fyldt med vand. Ingen kunne køre på flere af vejene og enkelte valgte at sejle rundt i gaderne i kajak. Billederne af dette fyldte medierne over flere dage.

Chefkonsulent Søren Vestergaard fra Frederikshavn Kommune blev koblet på Elling oversvømmelsen lige efter situationen i 2014 og har altså været med fra starten. Søren Vestergaard blev bedt om at finde en brugbar løsning for området, hvor oversvømmelser ikke længere ville være en mulighed. 

Digerne en god løsning
- Diskussionen i 2014 gik meget på, hvilke muligheder der ville være for at undgå lignende situationer i fremtiden. Løsningen med digerne omkring Elling, så umiddelbart ud til at være den billigste løsning. Der var et kæmpe forarbejde; borgermøder i Elling, undersøgelser, lokalplan, skriverier med Danmarks Naturfredningsforening. 

Udfordringer der førte til, at det endelige projekt lå klart til arbejdsbegyndelse i efteråret 2016, fortæller Søren Vestergaard.

Søren Vestergaard har fulgt projektet meget tæt også under selve udførslen i efteråret 2016. Han har nydt at følge entreprenøren ude i marken, følge skrivebordsarbejdet blive til virkelighed og digerne rejse sig langs Elling Bys sydside. Hele projektet har fra start til slut været et konstruktivt samarbejde mellem Frederikshavn Kommune, Frederikshavn Forsyning samt Å-gruppen i Elling. 

God dialog og respekt
Trigon var hovedentreprenør på projektet, der blev afsluttet midt december 2016. Der har i gennemsnit været ni medarbejder på pladsen gennem de fire måneder etableringen af digerne har stået på. En stor del af Trigons maskinpark har været i brug derude – gravemaskiner, dumpere, rendegravere, gummiged, kompaktor og traktorer.

Søren Vestergaard roser også samarbejdet med Trigon og taler om god kommunikation samt ordentlig dialog og respekt for hinandens interesser.

Rør større end normalt
Thomas Kristensen, Trigons formand på pladsen, fortæller, at opgaven med digerne har været en lidt speciel opgave: - Det er sjældent, at man får lov til at arbejde med så store rørledninger som 1200 mm. De rør, vi normalt arbejder med inde i byen og på vejprojekterne, er jo meget mindre. Størrelsen var vigtig pga. den store vandmængde, der skal kunne passere. 

- En af de større udfordringer i projektet har været planlægningen af arbejdet, der har været lidt vanskelige pga. åens svingende vandstand. Også den store mængde af jord, vi har skullet flytte rundt på til opbygning af digerne, har været lidt af en udfordring, siger Thomas Kristensen.

Søren Vestergaard fortæller, at man i projektet af samme årsag også har valgt at udvide regnvandssøen for på den måde at få billigt sand samtidig med at kunne øge kapaciteten for mulighed for øget opsamling af regnvand.

Under hele etableringen af digerne forcerede nysgerrige cyklende og gående afspærringerne til skræk og advarsel for de arbejdende maskiner, der let kunne have ramt nogen. Nu går området sommeren i møde, hvor folk uden problemer kan nyde området og naturen. Projektet er netop blevet afsluttet med såning af græs på digerne.