Separatkloakering i Strandby
Separatkloakering i Strandby

Separatkloakering i Strandby

Efter at have ligget i jorden i omkring 100 år er kloakledningerne i Agervej, Søndervej og dele af Strandvej i Strandby tjenlig til udskiftning. Samtidig laves der separatkloakering, så spildevand og regnvand skilles ad på deres vej til henholdsvis rensningsanlægget og havet. Det har været nødvendigt at etablere spunsvæg omkring dele af gravearbejdet.