Parkeringspladsen får asfalt på, nu mangler kun opstregning til 80 parkeringsbåse.
Parkeringspladsen får asfalt på, nu mangler kun opstregning til 80 parkeringsbåse.
Man fornemmer pladsens udformning.
Man fornemmer pladsens udformning.
Første skridt var at fjerne gammel belægning og græsplæne.
Første skridt var at fjerne gammel belægning og græsplæne.
Arkitekternes vision for Rådhusparken.
Arkitekternes vision for Rådhusparken.

Rådhusparken Frederikshavn

Arbejdet med at omdanne Rådhusparken efter de planer, som arkitektfirmaet LBB3 har skabt, og som byrådet har vedtaget, skrider frem efter planen. Trigon har som noget af det første etableret den ny parkeringsplads mellem Parallelvej og Rådhus Allé tættest på Det Musiske Hus.

Parkeringspladsen slanger sig gennem området og har plads til omkring 80 personbiler.

Det overordnede mål med omdannelsen af Rådhusparken er at skabe bedre sammenhæng mellem de dele af byen, der omgiver parken, bl.a. Værker-grunden og bykernen.