Gravekasse og grundvandssænkning på Agervej
Gravekasse og grundvandssænkning på Agervej

Vanskeligt gravearbejde i Strandby

Udskiftningen af de over 100 år gamle kloakledninger i Strandby skrider godt frem, men dog med lidt forsinkelse. Den megen regn gør gravearbejdet besværligt. Mange steder er det nødvendigt at sænke grundvandsspejlet midlertidigt, og udgravninger skal stives ekstra af eller indrammes med spunsvæg, for at ledningsarbejdet kan udføres sikkert. Samtidig er gravemaskinerne stødt på flere store sten i undergrunden - sten på størrelsen med en bil.

Trigon udfører separatkloakeringen i Strandby og graver samtidig for fjernvarmen, så al ledningsarbejdet kan gennemføres i én arbejdsgang.