Færdigt arbejde på Agervej i Strandby
Færdigt arbejde på Agervej i Strandby
Vanskeligt gravearbejde på grund af store mængder regn
Vanskeligt gravearbejde på grund af store mængder regn

Separatkloakering i Strandby

Arbejdet med separatkloakering i Strandby er afsluttet. De over 100 år gamle kloakrør er udskiftet og regnvand og spildevand har fået hver sin ledning.

Den megen regn gav problemer under gravearbejdet, så der flere steder måtte laves afstivning af gravehullerne. Men nu er projektet afsluttet og bl.a. Agervej har fået ny asfalt og nye fortove.

Årstal: 
2020
Type: 
Anlæg