A/S Trigon er hovedentreprenør på en ny tilbygning på 1700 kvm samt facaderenovering på eksisterende bygning for LandboNord i Brønderslev. Bag projektet foreligger et ønske om at virksomhedens hovedkontor afspejler og udtrykker dets tanker om og vision for en bæredygtig fremtid. Dermed har der i designet været fokus på bæredygtige strategier i forhold til materialer samt strategier for energioptimering og produktion.

Tilbygningen opføres i en let trækonstruktion hvori der er indlejret CO2 som sikrer et optimalt CO2 regnskab under opførsel og drift. Heri etableres der store vinduespartier, som sikrer en naturlig belysning indendørs, til gavn for både brugeren såvel som energiforbruget. På taget vil der blive etableret solceller, som kan levere strøm til bygningen samt til el-ladestationerne ved bygningens p-plads. Derudover skal der også etableres et LAR-projekt (Lokal afledning af regnvand) mod rundkørslen, som sætter et naturligt præg på projektets landskabsdesign.

Tilbygningen opføres i moderne stil - tilpasset nutidens behov og ønsker.