Hos Sæbygaard Slot har der været bro over voldgraven i århundrede.

Den nuværende stenbro stammer fra omkring midten af 1800-tallet, men granitbroens tilstand var til sidst så ringe, at den kunne risikeres at styrte sammen. Man års trafik på broen samt et kraftigt jordtryk på vangerne, har altså medført behov for at udføre en større bevaringsindsats for ar sikre broens overlevelse.

For at bevare den umistelige kulturarv, er A/S Trigon derfor gået i gang med istandsættelse af granitstensbroen over den nordlige del af voldgraven, samt reetablering af voldgravens samlede udstrækning.

Arbejdet udføres som hovedentreprise for Den Selvejende Institution Sæbygaard.