For Frederikshavn forsyning A/S etablerer A/S Trigon nye regn-og spildevandsledninger, samt gravearbejde i forbindelse med fornyelse af vandledning og højspændingskabel. Seperatkloakeringen forekommer som 5. og 6. etape af i alt 11 der udføres i Strandby.

Projektet indebærer ca. 1.100 meter regn og spildevandsledninger med tilhørende nye stikledninger og skelbrønde til Ejendomme, ca. 900 meter fjernvarmeledninger med tilhørende nye stikledninger til ejendomme, ca. 530 meter vandledninger med tilhørende nye stikledninger til ejendomme på Stationsvej, 81 nye vejafvandingsbrønde, samt retableringsarbejder i kørebanens fulde bredde. Anlægsperioden er 2022-2023.