Forrensanlægget, som bliver Jyllands største, har til formål at udnytte energien fra restprodukter fra Fiskeindustrien og renseanlægget. Altså vil det spildevand, som udledes fra Fiskeindustrien i Skagen, blive omdannet til el og varme til fordel for Skagens borgere og virksomheder.

Anlægget består af 5 store tanke, samt tre bygninger til henholdsvis blæsere, pumpe og teknik. Heraf skal de to største tanke kunne rumme ca. 7.7.00 kubikmeter spildevand. Industrispildevandet skal renses ned til særbidragsgrænsen, inden det efterfølgende renses til, udleder krav på det eksisterende Skagen Renseanlæg. A/S Trigon udfører projektet som totalentreprise for Frederikshavn forsyning A/S, i konsortium med Krüger A/S.