A/S Trigon udfører alle typer af anlægsopgaver som fag- og totalentrepriser. Vi har erfaringen fra en række store projekter, hvor vi har stået for alt fra de første streger på tegningen til den sidste finpudsning før ibrugtagning. 

A/S Trigon har både en bygge- og en anlægsafdeling. Vi kan derfor selv tilrettelægge arbejdsgangene under alle typer projekter, hvilket giver en høj grad af fleksibilitet, som i sidste ende kommer vores kunder til gode. 

Vi har en omfattende maskinpark og skal ikke ud og rekvirere materiel andre steder. Det betyder effektiv arbejdstid under hele byggeriet. A/S Trigon samarbejder med en lang række kvalitetsbevidste underleverandører.

Mikkel Mørk Westergaard

Administrerende direktør

mw@trigon.dk
M: 48 80 99 23


Veje og pladser

Betonbelægning, natursten, brosten eller chaussesten – vores erfarne brolæggere lægger sjæl og faglig stolthed i det største og det mindste projekt.
  Læs mere


Kloak og klima

A/S Trigons autoriserede kloakmestre sikrer dig, at du altid får et produkt, der lever op til de gældende regler og normer.
  Læs mere


Havnebyggeri

Anlægsarbejder under vand er et af A/S Trigons specialer. Vores omfattende ekspertise og knowhow kommer kunderne til gode under alle former for havnebyggerier.
  Læs mere


Håndtering af jord

A/S Trigon driver Jordhotel Frederikshavn, der er et godkendt modtageanlæg for uforurenet og lettere forurenet jord.

Læs mere


Specialanlæg

A/S Trigon udfører anlægsarbejder i forbindelse med opsætning af kunstværker i det offentlige rum samt ved institutioner og virksomheder.
  Læs mere