TRIGON har i 2020 eksisteret i 75 år, men historien kunne let være endt efter 30 år. I juledagene for 45 år siden skete det uheld under Krudttårnets flytning, som senere tvang TRIGON i betalingsstandsning og rekonstruktion.

”Kunsten af kunne” er TRIGONs motto, og virksomheden har aldrig været bange for at påtage sig store og komplicerede opgaver.

I 1974 fik virksomheden en spændende opgave med flytningen af Krudttårnet i Frederikshavn. Det 300 år gamle og 4500 tons tunge tårn var kommet til at ligge i vejen for værftets udvikling, og værftet havde besluttet at flytte det 270 m ind i landet til dets nuværende placering, så man kunne forlænge den store tørdok. TRIGON fik opgaven sammen med det rådgivende ingeniørfirma Kampsax.

Hele Krudttårnet blev støbt ind i en betonkappe, der skulle holde sammen på det hele, og der blev støbt en flad plade under tårnet, som skulle løftes op og glide på teflonbelagte skinner. Samtidig gik Monberg & Thorsen i gang med at udvide tørdokken. Men så skete katastrofen! 

Mellem jul og nytår 1975 kom en kraftig storm, som slog hul i dokkens spunsvæg. Dokken blev fyldt med vand, og jorden under Krudttårnet skred sammen, så det kom til at stå som Det skæve Tårn i Pisa. Det tog et halvt år at reetablere dokken, og herefter kunne tårnet rettes op og flytningen fortsætte. Næste problem var, at teflon-skinnerne knækkede som tændstikker. Trigon måtte støbe nye, kraftigere betonskinner, men så lykkedes det, og 100 donkrafte drev tårnet fremad med op mod en meter i døgnet.

Det var en teknisk bedrift, men uenighed om, hvem der var ansvarlig for forsinkelsen, betød at TRIGON i en treårig periode ikke fik betaling for arbejdet, der udgjorde en tredjedel af firmaets omsætning. Det kunne TRIGON ikke holde til og måtte gå i betalingsstandsning. 

Det lykkedes dog takket være et modigt pengeinstitut og gensidig tillid at videreføre virksomheden, men i meget reduceret størrelse. To år senere, i 1981, resulterede voldgiftssagen i, at TRIGON fik sit fulde tilgodehavende med renters rente, og dermed var firmaet tilbage i fuld styrke.