Da glædesrusen over befrielsen i maj 1945 havde lagt sig, stod Danmark og også Frederikshavn med en enorm opgave. Ikke så meget med genopbygning, for Danmark var sluppet nådigt gennem krigen, men en opgave med at huse de hundredtusinder af tyske flygtninge, der i krigens sidste år var strømmet op til det mere fredelige Danmark.

I Frederikshavn blev der etableret en stor flygtningelejr på Knivholts jorder, hvor tyskerne havde haft en flyveplads. Hangarerne blev anvendt, og der blev bygget barakker m.v. til de mange flygtninge.

Tre lokale håndværksmestre – en murer, en tømrer og en elektriker - dannede et fælles firma for at byde på nogle af opgaverne ved etablering af flygtningelejren. Fordi de var tre, kaldte de firmaet TRIGON, der er det græske ord for trekant.

De tre håndværkere – Ejvind Dyhr, Christian Jørgensen og Willy Jørgensen – fik opgaven med at etablere el-, vand og kloak til flygtningelejren. De dannede det fælles aktieselskab TRIGON pr. 30. november.

Som forretningsfører i det ny aktieselskab antog de civilingeniør Bent Bøgh, der kom fra Aalborg. Han var en yderst driftig leder, og inden arbejdet i flygtningelejren var afsluttet, havde han skaffe nye opgaver til firmaet, bl.a. for kommunen med kloakering af Vestergade.

Imidlertid opstod der uenighed mellem de tre indehavere om driften af TRIGON. Striden gik i hårdknude, og det endte med, at alle tre ejere afhændede deres aktier til Bent Bøgh, som herefter var eneaktionær. Bent Bøghs hustru, Inge, stod for kontoret og bogholderiet og sammen drev de firmaet med succes.

I 1950’erne var aktiviteten så omfattende, at der blev ansat en ingeniør, Ole Jensen, og en medarbejder på kontoret, Gerda Qvist. Det var i forbindelse med nogle større fabriksbyggerier, bl.a. fiskekonservesfabrikken på Constantiavej, der i dag stadig er aktiv under navnet Amanda Seafoods.