Veje og anlæg - eller man kunne sige alt det fra jordoverfladen og ned - udgør en stor del af TRIGONs aktiviteter og har gjort det siden de første opgaver i 1945 med at etablere kloak-, vand- og elforsyning til flygtningelejren vest for Frederikshavn. I dag er halvdelen af medarbejderne beskæftiget med anlægsarbejder.

I den lange række af anlægsarbejder, som TRIGON har udført gennem virksomhedens 75 år, rejser sig nogle fyrtårnet, som vidner om stærke kompetencer og stor kapacitet. Et af dem er Europavejens indføring i Frederikshavn. Vejen, der i dag kendes som E45 og forbinder Frederikshavn med det europæiske motorvejsnet, blev etableret som en 4-sporet vej fra den sydligste del af Bangsbostrand frem til havnen. TRIGON udførte opgaven fra 1970-73 inklusive broer og fodgængertunneler. Hele strækningen fra Saltebakken til Flådestationen blev anlagt ude i vandet inklusive ny stensætning og strandpromenade.

Endnu inden Europavejen var færdig, fik TRIGON opgaven med at bygge et nyt renseanlæg på Saltebakken. Anlægget blev delvis opført på inddæmmet areal. De to store anlægsarbejder krævede så enorme mængder sand og grus, at TRIGON købte en grusgrav i omegnen for at sikre sig grus til en fornuftig pris.

Aktiviteten ved Saltebakken sluttede ikke med renseanlægget, for TRIGON fik også opgaven i samarbejde med andre selskaber med at etablere Søsportshavnen, der nu hedder Frederikshavn Marina. Siden har TRIGON deltaget i projekter på Aalbæk Havn, Rønnerhavnen, Frederikshavn Havn, Flådestationen og Sæby Havn.

Andre højdepunkter har været landevejen mellem Frederikshavn og Brønderslev, trafikcentrene Sæby Syd og Vangen, pladsen omkring mindestøtten i Skagen, Solnedgangspladsen i Gl. Skagen og senest renovering af gågaden i Frederikshavn.

Opgaverne er blevet stadig større, og det er maskinerne også. Fra skovl og trillebør i efterkrigsårene til nutidens store gravemaskiner, dumpers og gummigeder. Samtidig er der kommet masser af mindre grej til, såsom små læssemaskiner, der kan udføre gravearbejde på meget lidt plads, og vacuum-sugere til fliselægning og sætning af kantsten. Kæmpe forbedringer af arbejdsmiljøet.

Aalbæk Havn

TRIGON har udført mange havnebyggerier, bl.a. her i Aalbæk Havn, som har fået nye yderværker.

Solnedgangspladsen i Gl. Skagen er skabt af kunstneren Ingvar Cronhammer og udført af TRIGON.

Renovering af gågaden i Frederikshavn i 2020-21 har fyldt meget i jubilæumsåret. Nye kloakker, fjernvarme, vand og bredbånd - og på toppen en flot belægning.