Formålet med Trigons Personaleforening er gennem faglige og sociale arrangementer at give medlemmerne mulighed for at styrke det sociale samvær og de arbejdsmæssige relationer på tværs af afdelinger og arbejdsområder. Endvidere giver foreningen gaver til runde fødselsdage, jubilæer, bryllupper m.v. Trigon matcher medlemskontingentet med tilsvarende beløb.