Det zig-zag formede å-forløb er en del af et større restaurering og genopretningsprojekt i Bangsbo Å fra Møllehuset til Davids Mølle. Åen bliver mere fiskevenlig og yngleforholdene for fiskene bliver forbedret.

Når fiskene skal op i åen for at finde gydepladser, går de efter de steder, hvor der er mest vand, og omlægningen af åen gør det lettere for fiskene at svømme imod strømmen og op i Bangsbo Å. På hele strækningen fra Møllehuset til Davids Mølle udlægges sten og ynglegrus. Projektet er finansieret af EU og den danske stat. TRIGON har været entreprenør på hele projektet.

På øen mellem de slyngede vandstrømme møder du en ente. Enterne er fiktive væsener i Tolkiens univers om Ringenes Herre. De ligner meget store levende træer, men kan tale og har hver sin personlighed, afhængigt af hvilken træsort de passer og beskytter. Enten på øen i Bangsbo Å er rar og smilende. Enten er skabt af kuntneren Kim Nielsen.

Det var ikke et helt let projekt at få enten transporteret fra Kim Nielsens værksted på Høyersgade i Frederikshavn til Møllehuset. TRIGONs chauffør, John Herman Jensen, samlede enten op og transporterede den på ladet gennem byen. Ved ankomst måtte der bestilles en mobilkran til at løfte den på plads på øen.

Enten vejer ca. 500 kg og er lavet af flamingo, jern og dekorationsbeton.