1730 meter diger er klar til kamp mod oversvømmelse i Elling, så byen ikke igen skal opleve oversvømmelser som i 2014.

Frederikshavn Kommune, Frederikshavn Forsyning samt A/S TRIGON fandt en brugbar løsning på risikoen for oversvømmelser ved Elling Å. Digerne stod klar i december 2016, og der er i foråret 2017 sået græs.

I efteråret 2014 blev 25 huse ved Vestergårdsvej og Tuenvej i Elling oversvømmet af vand fra Elling Å. Åen var løbet over sine bredder på grund af længerevarende intens regn. Det førte til en ophobning af vand på området, på 6 millioner kubikmeter vand. Vandet var svært at komme af med. Folks kældre blev oversvømmet, asfalten på vejene ødelagt og hullerne blev fyldt med vand. Ingen kunne køre på flere af vejene og enkelte valgte at sejle rundt i gaderne i kajak. Billederne af dette fyldte medierne over flere dage.

Chefkonsulent Søren Vestergaard fra Frederikshavn Kommune blev koblet på Elling oversvømmelsen lige efter situationen i 2014 og har altså været med fra starten. Søren Vestergaard blev bedt om at finde en brugbar løsning for området, hvor oversvømmelser ikke længere ville være en mulighed.

Digerne en god løsning

- Diskussionen i 2014 gik meget på, hvilke muligheder der ville være for at undgå lignende situationer i fremtiden. Løsningen med digerne omkring Elling, så umiddelbart ud til at være den billigste løsning. Der var et kæmpe forarbejde; borgermøder i Elling, undersøgelser, lokalplan, skriverier med Danmarks Naturfredningsforening. Udfordringer der førte til, at det endelige projekt lå klart til arbejdsbegyndelse i efteråret 2016, fortæller Søren Vestergaard.

God dialog og respekt

TRIGON var hovedentreprenør på projektet, der blev afsluttet midt i december 2016. Der har i gennemsnit været ni medarbejder på pladsen gennem de fire måneder etableringen af digerne har stået på. En stor del af TRIGONs maskinpark har været i brug derude – gravemaskiner, dumpere, rendegravere, gummiged, kompaktor og traktorer.

Søren Vestergaard roser også samarbejdet med TRIGON og taler om god kommunikation samt ordentlig dialog og respekt for hinandens interesser.

En af de større udfordringer i projektet har været planlægningen af arbejdet, der har været lidt vanskelige på grund af åens svingende vandstand. Af samme årsag har man valgt at udvide regnvandssøen for på den måde at få billig sand samtidig med at kunne øge kapaciteten for opsamling af regnvand.