De over 100 år gamle kloakrør i dele af Strandby er udskiftet og regnvand og spildevand har fået hver sin ledning. TRIGON har udført separatkloakeringen og har samtidig gravet for fjernvarmen, så al ledningsarbejdet kunne gennemføres i én arbejdsgang.

Den megen regn gav problemer under gravearbejdet. Mange steder var det nødvendigt at sænke grundvandsspejlet midlertidigt, og udgravningerne skulle stives ekstra af eller indrammes med spunsvæg, for at ledningsarbejdet kunne udføres sikkert. Samtidig er gravemaskinerne stødt på flere store sten i undergrunden - sten på størrelsen med en bil.

Nu er projektet afsluttet og bl.a. Agervej har fået ny asfalt og nye fortove.