En længe ønsket renovering og udvidelse af det maritime og polytekniske uddannelsescenter MARTEC er gennemført. Trigon var totalentreprenør på opgaven i samarbejde med arkitekterne KJÆR & RICHTER.

Bygge- og renoveringsprojektet involverede en totalrenovering og udvidelse af faciliteterne med fire nye undervisningslokaler, seks grupperum til de studerende, en ny central fredagsbar, udvidet køkken- og kantineforhold samt en række andre fællesarealer og tiltag til forbedring af studie- og arbejdsmiljøet.

En ny funktionel multisal

Der er opført en multisal til brug ved bl.a. dimissioner, eksamen, foredrag og arrangementer som f.eks. erhvervsdage. Uddannelsesintitutionen bliver lys, behagelig og tidssvarende til glæde for bl.a. maskinmester-, maskinist- og HF Søfart-studerende.

Multisalen er bygget ud i det centrale haveanlæg, hvor der i samme forbindelse er etableret nye udefaciliteter til ophold og øvelser. Derudover fortsætter den allerede igangsatte renovering af skolens øvrige teorilokaler med nye vinduespartier, ventilation og installationer.

Underskrivelse af kontrakt

Kontrakten blev underskrevet den 16. februar 2015 af Martecs bestyrelsesformand Valther Merrild-Hansen, direktør Pia Ankerstjerne samt Trigons direktør Karl Erik Slynge. Hele renoveringen og tilbygningen stod færdig i december 2015.

Ceremoni med de afsluttende sten

Torsdag den 25. februar 2016 blev byggeriet fejret med en lille ceremoni, hvor de afsluttende sten blev lagt af henholdsvis Trigons adm. direktør, Karl Erik Slynge, Martec's tekniske chef, Børge Nielsen samt Martec's direktør, Pia Ankerstjerne.

Officiel indvielse med royalt besøg

Fredag den 11. marts 2016 blev Martec officielt indviet ved et større arrangement, hvor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim stod for den formelle indvielse i Frederikshavn i selskab med den nyudnævnte uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs, bestyrelsesformand i Den A. P. Møllerske Støttefond, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla og bestyrelsesmedlem Johan Uggla.