Eleverne i 7. til 10. klasse på Privatskolen i Frederikshavn har fået en helt ny afdeling med rummelige klasselokaler, nye faglokaler og studiemiljøer til gruppearbejde. TRIGON har udført den 850 kvadratmeter store tilbygning samt ombygning af to eksisterende klasselokaler til nye funktionelle lokaler for naturfags-undervisningen.

Udvidelsen har løst et påtrængende pladsproblem på skolen, der oplever stigende elevtilgang. De nye lokaler frigør plads på hele skolen, således at tilbygningen kommer alle elever til gode.

Bygningen har facader i gule sten og passer dermed perfekt sammen med de øvrige skolebygninger. Indvendigt er der bl.a. anvendt en særlig type akustiklofter, der samtidig fungerer som én stor ventilationsflade. Derved undgås trækgener fra indblæsningsventiler. Grundens hældning har gjort det nødvendigt at lave en niveau-forskydning, og her er der etableret en lift, som sikrer nem adgang for kørestolsbrugere.

På fysik- og naturfagsområdet er der sket et markant løft af faciliteterne. Undervisningen foregik tidligere i sløjdlokalet, hvilket ikke var tilfredsstillende. Nu er to af de eksisterende klasselokaler bygget om til moderne undervisningslokaler for både fysik-kemi i udskolingen og naturfag i mellemtrinet med fælles depotrum og fælles brug af udstyr.

Skoleleder Flemming Horsfeldt ser tilbage på et byggeforløb, der har været konstruktivt med et godt samarbejde blandt alle involverede – TRIGON som hovedentreprenør, underentreprenørerne og bygherrerådgiveren fra Brix & Kamp. TRIGION kender i øvrigt Privatskolen særdeles godt, idet man for nogle år siden gennemført energirenovation af skolen.

Privatskolen i Frederikshavn har i øjeblikket næsten fuldt hus med 482 elever, hvoraf cirka 200 går i udskolingen.