Genopbygningen af Solnedgangspladsen i Gl. Skagen nåede trods forsinkelse at blive klar til de travleste uger i højsæsonen. Pladsen med den store solskive er designet af Aarhus-arkitekten Kristine Jensen i samarbejde med billedhugger Ingvar Chronhammer og Bjarne Frost Design Office. Anlægsarbejdet er udført af TRIGON.

Solskiven er støbt op med plader af bornholmsk granit i en mosaik, hvor ikke to plader er ens, og der er poleret 1788 små sole i granitten. Rundt om solskiven er etableret små klitter og bænke slynger sig omkring klitterne med udsigt over havet.

Først skulle hele pladsen etableres, og kommunen havde desuden et ønske om at føre en kloakledning tværs under pladsen, inden den blev anlagt. Under dette arbejde stødte TRIGONs gravemaskine på en uventet hindring, nemlig et 12 gange 4 meter stort betonfundament. Ingen vidste, det var der, og der er heller ingen hverken af de lokale eller hos kommunen, der har nogen erindring om, hvad fundamentet har båret. Men selv en solid betonklods kommer til kort mod kraftigt entreprenørmateriel, og forhindringen blev overvundet.