Facility management eller ejendomsservice er en opgave, som TRIGON både løser i sine egne udlejningsejendomme og for eksterne kunder. Området beskæftiger 2-5 mand afhængig af årstiden - flest om sommeren, hvor der er meget vedligeholdelse af udenomsarealer.

Facility management kan omfatte alt fra græsslåning og snerydning til indvendig rengøring og reparation af dryppende vandhaner m.v. Opgaverne udføres primært af TRIGONs egne folk, men der benyttes også eksterne håndværkere.


Udlejning af erhvervsejendomme

TRIGON har en betydelig portefølje af erhvervsejendomme, der lejes ud. TRIGON Fonden ejer bygningerne, mens TRIGON A/S står for renovering, vedligeholdelse og drift. Læs mere