Facility management eller ejendomsservice er en opgave, som A/S Trigon både løser i sine egne udlejningsejendomme og for eksterne kunder. Området beskæftiger 2-5 mand afhængig af årstiden - flest om sommeren, hvor der er meget vedligeholdelse af udenomsarealer.

Facility management kan omfatte alt fra græsslåning og snerydning til indvendig rengøring og reparation af dryppende vandhaner m.v. Opgaverne udføres primært af A/S Trigons egne folk, men der benyttes også eksterne håndværkere.

Frans Hansen

Facility chef

fh@slet-dette.trigon.dk
M: 21 44 48 58


Udlejning af erhvervsejendomme

A/S Trigon har en betydelig portefølje af erhvervsejendomme, der lejes ud. TRIGON Fonden ejer bygningerne, mens A/S Trigon står for renovering, vedligeholdelse og drift. Læs mere