Vi har været i branchen siden 1945, så der er ikke meget, der kan overraske os.

Vores motto hedder: Kunsten at kunne

Nogle vil måske mene, at ’kunst’ er et stort ord at tage i munden om entreprenørarbejde. Det mener vi ikke i TRIGON. Når et mylder af mennesker og maskiner på kort tid forvandler en tom byggegrund til et moderne og velfungerende byggeri, er det kunst. Fordi der hver eneste gang er nye problematikker at tage stilling til, og fordi hvert eneste byggeri giver nye erfaringer og ny viden, som vi tager med i kommende projekter.

Et bygge- og anlægsprojekt er en kompliceret proces. Logistik, planlægning, projektering, lovkrav, tidsplaner, økonomi og mennesker skal dagligt gå op i en højere enhed, hvis det skal lykkes. I TRIGON er vi mestre i den proces. Fordi vi har kompetencerne, og fordi vi har erfaringen. Vi løser problemerne og leverer et godt produkt. Hver gang!


Historien om TRIGON

I 1945 dannede tre håndværksmestre – en murer, en tømrer og en elektriker – et fælles firma. Fordi de var tre, gav de firmaet navnet TRIGON, der er græsk for trekant. Efter et par år overtog bygningsingeniør Bent Bøgh firmaet og omdannede det til et aktieselskab.

Læs mere


Kompetencer og ansvarlighed

Inden for entreprenørkunsten er der ingen projekter, vi ikke kan klare. Vi magter enhver opgave, og vi kan bide skeer med både de største og de mindste i branchen.

Læs mere


Ånden i TRIGON

At overskuddet i Trigon går til velgørende formål, giver virksomheden en særlig ånd. Vi arbejder så at sige for vores egen arbejdsplads.

Læs mere


TRIGON i fremtiden

I fremtiden vil TRIGON fortsat være den bedste samarbejdspartner inden for bygge og anlæg i det nordlige Danmark. Med kvalitet til tiden og kompetencer til selv de største og  mest udfordrende bygge- og anlægsprojekter.

Læs mere


Personaleforeningen

TRIGONs Personaleforening giver medlemmerne mulighed for at styrke det sociale samvær og de arbejdsmæssige relationer på tværs af afdelinger og arbejdsområder.

Læs mere