Frederikshavn fik sin gågade i midten af 1980'erne efter 10 års lokalpolitisk tilløb. Men så blev gaden også så vellykket, at den i 1987 var hovedårsag til, at Frederikshavn blev kåret som årets by i Danmark. I 2020 er den 350 m lange gågade blevet endevendt, bogstavelig talt, for at blive klimasikret og få et helt nyt design. Den ny gågade er tegnet af Juul og Frost Arkitekter, og arbejdet er udført af TRIGON i samarbejde med Park & Vej.

Det har været et tilbundsgående arbejde at renovere gågaden, for alle forsyningsledninger er udskiftet, lige fra kloak, hvor regnvand og spildevand er separeret, til fjernvarme, vand, el og bredbånd. Og ikke kun hovedledningerne, men også stikledninger ind til alle ejendomme.

Renoveringen er sket i etaper for at genere beboere, forretningsdrivende og kunder mindst muligt. Det har været muligt for fodgængere at færdes i gågaden under hele processen, og leverandører til butikkerne har fundet alternative adgangsveje.

Arbejdet under jorden er det mest tidskrævende i en sådan renoveringsproces, og selv om TRIGON i det meste af forløbet har været lidt foran tidsplanen, så har gågaderenoveringen sat tålmodigheden på prøve, især hos de handlende. Desto større har glæde været, når belægningsarbejdet er gået i gang, og gågaden stykke for stykke fremstår i sin ny udformning.

Den ny belægning i gågaden består primært af brosten samt genbrug af eksisterende chaussesten. Midt i gaden er et forstærket kørespor, og langs hermed ledelinjer for folk med synshandicap.

Med omdannelsen af Danmarksgade fra Kirkepladsen til Fisketorvet forvandler Frederikshavn Kommune gågaden til en samlingsgade med centrale samlingspunkter, der løfter bymiljøet og mulighederne for liv, fællesskab og aktivitet i midtbyen. Pladserne ved Th. Bergsgade og Kallsvej opgraderes med henholdsvis beplantning og en scene, og her udnytter man de naturgivne forudsætninger, der hvor der er mindst vind og mest sol.