Det ny Hospice Vangen i Nørresundby, som blev indviet 9. maj 2019, er opført af TRIGON i et offentligt-privat partnerskab (OPP) med Region Nordjylland. Baggrunden for byggeriet var, at Kamilianergårdens Hospice i Aalborg havde fået bevilget yderligere tre pladser til i alt 15 og derfor havde behov for at flytte ud fra de hidtidige rammer, som var blevet for trange. Driften af Hospice Vangen sker i samarbejde med Boligforeningen Himmerland, der får vicevært-rollen.

Den ny hospice-bygning er tegnet af arkitektfirmaet Friis & Moltke og er på 2500 kvadratmeter. Byggeperioden har været ca. et år. Bygningen er formet som et ottetal, så der skabes to indre gårdhaver. Foran hver af de 15 stuer er der indrettet en overdækket terrasse.

Udflytningen af Kamilianergårdens Hospice var i fare for at strande på finansieringen, idet anlægsudgifterne på omkring 60 mio. kr. ville overskride regionens anlægsramme. Derfor stillede Social- og Indenrigsministeriet krav om deponering af en stor del af beløbet, og det havde regionen ikke mulighed for. Løsningen blev derfor et offentligt-privat partnerskab, hvor ministeriet havde afsat en pulje, som Region Nordjylland kunne få del i.

TRIGON er ejet af en almennyttig fond, der bl.a. støtter forskningen inden for kræft og sklerose, og i det regi passer et hospice-projekt rigtig godt. Det var derfor med stolthed, at TRIGONs direktør, Karl Erik Slynge kunne aflevere byggeriet og byde Region Nordjylland og Hospice Vangen velkomne som lejere. Det skete ved et indvielsesarrangement, som Kronprinsesse Mary kastede glans over ved at klippe den røde snor.

OPP-konceptet letter ikke kun finansieringen, det forventes også at føre til et byggeri af højere kvalitet. Når drift og vedligeholdelse de næste 25 år er en del af den samlede kontrakt, har TRIGON en naturlig interesse i at vælge de bedste materialer, så der bliver mindst mulig vedligeholdelse.

OPP-selskabet er siden afhændet til Svend Andersen Fonden, men TRIGON Facility Management har fortsat kontrakt med OPP-selskabet.