Akademi og nye kontorfaciliteter

De gamle havnefaciliteter med beddingsanlæg er om- og tilbygget gennem en årrække bl.a. med et nyt Akademi til uddannelse af teknisk personale ombord på skibe med MAN fremdrivningsanlæg.


Kontorfaciliteterne er udvidet og ombygget så de kan rumme de mange nye folk, der i dag er beskæftiget på MAN’s havneafdeling.

Huset er bygget i gammel stil matchende de omkringliggende bygninger.

 

 

Grøn: Nybyggeri - Gul: Renovering - Rød: Allerede eksisterende bygning