Nærkontakt fra nogle af de mange færger og skibe, der besejler Frederikshavn Havn samt mange års slitage fra vind, vand og is gjorde det nødvendigt at forny molehovederne ved indsejlingen til Færgehavnen i Frederikshavn.

 

Arbejdet er udført af TRIGON, der har stor erfaring med havnebyggeri og arbejde under vand. I dette tilfælde kunne spunsen genbruge, så opgaven bestod i at støbe et nyt beton-molehoved samt etablere stålrækværk til molen.