Totalentreprise for NS System A/S, opførelse af 1000 m2 ny produktions– og lagerhal

Projektet bestod i udvidelse af produktionsforholdene for NS System. Den øgede efterspørgsel på tryk og tekstil har skabt pladsmangel hos NS System A/S– derfor udvidede NS System A/S fra 4.000 m2 til 5.000 m2.

Produktionshallen blev opført ved siden af den nuværende bygning og har fået opførelse af Installation af nyt ventilationsanlæg.