TRIGON var hovedentreprenør på den renovering og udvidelse af Skagen Museum, som blev gennemført fra 2014 til 2016. Skagens Museum skulle være større, men ikke kæmpestort.

De 509 m2 udstillingsareal – foruden Brøndums spisesal, er med de nye tilbygninger blevet forøget til 917 m2. Den ekstra giver mulighed for at vise mere af museets faste samling, hvoraf kun omkring 10 pct. tidligere blev vist. Desuden har renoveringen og udvidelsen givet nogle forbedrede, bedre belyste og mere fleksible udstillingsforhold.

Projektet blev udført i 2 etaper. Først byggedes den nye tilbygning, der stod færdig sommeren 2015. Hvorefter man gik i gang med at renovere den eksisterende Plesnerbygning.

TRIGON overtog den 1. august 2014, med nogle måneders forsinkelse, byggepladsen ved Skagens Museum fra entreprenørfirmaet Arkil A/S, der har forberedt byggegruben.

Skagens Museum blev officielt indviet den 12. februar 2016 af H.M. Dronning Margrethe 2.

Inden den officielle åbning var der velkomst ved Museets bestyrelsesformand, Hans Jørgen Kaptain. Derefter var der taler ved museumsdirektør Lisette Vind Ebbesen, borgmester Birgit Hansen, Christen Winther Obel, formand for Det Obelske Familiefond. Sidste mand på talerstolen var kulturminister Bertel Haarder.