På Toftegårdsvej i Frederikshavn opføres der ny administrationsbygning til lejer HZ Acoustic. Projektet involverer nedrivning af den daværende bygning på 177 kvm, samt opførsel af ny administrationsbygning på 308 kvm. Hertil tilhørende belægningsareal. Den nye administrationsbygning indeholder kontor, kantine og sanitetsfaciliteter. Grunden og de eksisterende bygninger er ejet af Trigon Ejendomme ApS, og projektet er derfor udført som totalentreprise med Trigon Ejendomme ApS som bygherrer. Bygningerne er lejet ud til HZ Acoustic, som har domicil her. Dermed har HZ Acoustic haft medbestemmelse i processen for den nye tilbygning, som netop er opført for at understøtte virksomheden og dennes behov.