Da TRIGON skulle forbinde nye kildepladser ved Brinkhus med vandværket i Tolne, skete det primært via underboringer for at skåne den smukke natur i området.

De nye kildepladser ved Brinkhus er godkendt til at levere 500.000 kubikmeter vand årligt, og det bringer Tolne Vandværks kapacitet op på 3,1 mio. kubikmeter og den samlede kapacitet for kommunens vandværker op på 5 mio. kubikmeter. Dermed er befolkningen i Frederikshavn Kommune sikret rent drikkevand mange år ud i fremtiden.

TRIGON fik opgaven med at etablere den 3 km lange hovedvandledning fra de nye boringer i Brinkhus-området til vandværket i Tolne. Der er tale om en 400 mm ledning, der bl.a. er ført under hovedvejen mellem Frederikshavn og Hjørring.

Vandledningen går gennem et meget naturskønt område, og derfor er ledningen fortrinsvis anlagt ved styrede underboringer, så arbejdet har efterladt minimale spor i naturen.

- Naturen i området er helt speciel med en vegetation, der ikke findes så mange andre steder. Det er vi meget bevidste om, og vi tager alle de hensyn, vi kan. Bl.a. holder vi løbende øje med vandmængden i bækkene for at sikre, at vores vandindvinding ikke får negative konsekvenser for naturen, forklarer ingeniør Rasmus Pedersen, Frederikshavn Vand A/S.

Frederikshavn Vand A/S købte i 2017 Brinkhus af Forsvaret, som siden 1951 bl.a. har brugt området til opbevaring af ammunition. Det 100 ha store skov- og hedeareal indeholder således 87 ammunitionsbunkere, som ikke længere er i brug. Med kommunens overtagelse er området efter 70 år igen åbent for publikum, som kan gå og cykle i den flotte natur. Man kan dog stadig møde soldater i området, idet Jægerkorpset har en aftale om at bruge arealer til øvelser 15 dage om året. Disse dage er området lukket for offentligheden ved skiltning.